Diğer Yazı Başlıkları

Süleyman METİN

NEVRUZ

Kelime anlamı; yeni gün, yenide doğuş, yeniden kurtuluş, yeniden diriliş, yenilenme ve yeniden varoluş anlamındadır.

Kafkaslarda Uzak Doğu’da ve Anadolu’da net başlangıç tarihi bilinmemekle birlikte binlerce yıldan beri kutlanmaktadır.

Türkler Ergenekon’da çıkış günü olarak, Bahar bayramı olarak, Tabiatın bu bölgelerde 21 Martta canlanması olarak kutlamışlardır.

Demirci kawanın halkını zalim kralın elinde kurtarılması olarak da bu bölge halkları tarafında kutlana gelmiştir.

Alevi toplumunda ise hem yeni gün olarak hem de tabiatın canlanması ve en önemlisi Hz. Muhammed’in Nübüvvetini ilan etmesidir.

Hz. Ali’nin Kâbe binasını içinde doğması, doğum tarihi olarak, Hz. Fatma ile evlenmesi, Velayet sırrına sahip olması günü ve Nevruz Bayram olarak kutlanıyor.

Alevi toplumunda Hz. Muhammedîn Peygamberliğini ilan etmesini ve Hz. Ali’nin doğuşunu, Gadir Hum mevkiinde Hz. Muhammed tarafında Hz. Ali’ye Velayet Makamının verilmesini ve Hz. Fatma ile evlenmesini inançtan kurtuluş günü olarak kabul edilmiş ve 21 Mart günü her bakımdan kutsal kabul edilmiştir.

Yavuz ve ikinci Mahmut zamanında Alevilere yapılan katliamlar ve zulümler neticesinde toplumumuz bu kutlamaları Cemevlerinde gizli olarak kutlama yapmışlar ancak yapılan baskılar yüzünde günümüzde bu kutsal gün adeta unutulmuş hale gelmiştir.

Bugün için Alevi toplumu cemevlerin de özel Cem yapar. İnancımızda Aleviliğe ilk girmek isteyen gençler için özel cem yapılır. Aleviliğe yeni giren gençlerin ikrar vermesi onlar için yeni gün olarak kabul edilir İkrar Cemi yapılır.

Bu Cem’in Adı Nevruz Erkânı cemidir.

 

NEVRUZİYE

Akşamlar aşk olsun bayram gecesi

Bu ayın nurudur sultan-ı Nevruz

Fazlı şahım budur dilek gecesi

Ne mübarek gündür Sultan-i Nevruz

 

Bayram kutlu olsun açılmış güller

Konmuşlar meydana garip bülbüller

Esma-ı Haydari zikreder diller

Ne saadet bize Sultan-i Nevruz

 

 

Muhammed Mustafa sultanı cihan

Ali’nin sırrını çün kıldı beyan

Hatice sırrında kamusu şaddan

Ruha safa verir sultan-ı Nevruz

 

Saadet hırkasın büründü Ali

Velayet tacını vurundu Ali

Melek secde etti bilindi Ali

Nübüvvet sırrında Sultan-ı Nevruz

 

Muhabbet şehrinin nurunda yapısı

On iki İmam’dır cennet kapısı

Hakk’a secde eder kulun hep isi

Dilekler kabuldür Sultan-ı Nevruz

 

Saki-i Kevser’dir ol şahı Merdan

Sundular Kevser-i ol demde hem an

Süreriz demleri yıkılsa cihan

Şah olur kalbimiz Sultan-ı Nevruz

 

On dört Masumu pak sırrı sırrullah

Ayin-i Cem içre nuru Nurullah

Cümlenin muradın verici Allah

Bizi de şad eder Sultan-ı Nevruz

 

Şükrü Baba söyler; bu deme şükür

Nurunu sırrım kıldı tefekkür

Muhammet Ali’dir dilimde zikir

Ne mürüvvet bize Sultan-ı Nevruz

 

Nevruz Kurbanı olarak bugünün anlamına uygun İkrar Kurbanı kesilir.

Nevruz semah’ı olarak özel bir semah dönülür. Bu Semah günümüzde halen Ege Bölgesi tahtacıları tarafında Nevruz Cem’inde dönülmektedir.

Toplumumuzda Alevi gençliğin tanışması için Nevruz eğlenceleri tertiplenir çeşitli Deyişler söylenir. Gençlerin tertipledikleri çeşitli etkinlikler yapılır. Akşam da bilhassa gençlerin katılımı ve ikrar vermeleri için Ceme katılır ve İkrar veren gençlere ikrar CEMİ yapılır, çünkü bir genç ALEVİ Ehlibeyt yoluna girmeli ve ikrar vermelidir.

Ahmet Cevat’ın yazdığı kısası enbiya kitabının 235. sayfasında Hz. Ali’ye velayet verildiği gün 21 Mart olarak yazar.

Duri Meknun Kitabı 15. yy. yazılmış, yine Hz. Ali efendimizin 21 Martta doğduğu gün olarak yazılıdır.

Kırım Tatarlar ve Tüm Türkî devletlerinde olduğu gibi İran, Irak, Suriye Lübnan Yemen Kısaca Alevi ve Şii Bölgelerde günümüz de bu kutlamalar yapılmaktadır. Birçok devletlerde bu gün bayram olarak kutlanmaktadır ve bayram tatili olarak kabul ediliyor. Hatta AB de birçok devlette de 21 Mart bayram tatili Aleviler için kabul edilmiş durumda.

Türkî devletlerinde Yazılan şu güzel Nevruziyeye bakın

Keldı baar nur saçıp

Navrez kokuy mor açıp

Eşerdi çöller, dağlar

Azan navrezim mübarek.

 

Navrez keldı,korunuz,

Navrez akkın beriniz.

Cennet olsun cerınız,

Azan navrezım mübarek.

 

Keldı baar,turunız,

Bu navreze bakınız.

Koterilsin başınız,

Azan navrezım mübarek.

 

Uyun artı bağça,

Aktar-toktar bokça.

Balalarga beş (yımırta)akça,

Azan navrezım mübarek.

 

Çıktı  çolge batır Ali,

Zilfi kara dülüdüli.

Ol tanrının arslanı,

Azan navrezım mübarek.

 

Alevi inanıcında 21 Martta ağaçlar secdeye iner inancı var. Tabiatın bu yazdığımız bölgelerde bütün tabiatın canlanması ve tüm bitkilerin bugün canlanmaya başlamasıdır. Bu canlanmayla tabiat canlanıyor ve tabidir ki bu da bu günün ne kadar kutsal olduğunun bir kanıtıdır.

Güneşin balık burcunda çıkıp, koç burcuna giriş günü olarak da önemli bir gelişmedir. Tüm tabiata, insanlığa, mazlum insanlarına masumlara kutlu olsun diliyoruz.

Bugün sultanı nevruzdur

Şahım dünyaya geliyor

Yer ile gök birleşiyor

Şahım dünyaya geliyor

 

O âlemi servandigar

Mazlumlara olmuştur yar

Haber salın diyar, diyar

Şahım dünyaya geliyor

 

Yedi cihanın atası

Bütün âlemin ustası

Nuru Nebinin Kâbe’si

Şahım dünyaya geliyor

 

Şükr edelim biz bu güne

Çoş olalım döne döne

Müjde verin dört bir yana

Şahım dünyaya geliyor

 

Dost hüseynim sevgin yazar

Âlemlere kıldın nazar

Mana deryasında gezer

Şahım dünyaya geliyor

 

Günümüzün değerli ozanlarında dost Hüseyin Tabak’ın yazdığı Nevruziye.