Diğer Yazı Başlıkları

Alevi Çalıştayında yaptığım sunum ve taleplerimiz(Binali DOĞAN)

​Alevilerin ortak istemi belirlenmiş durumdadır, üzerinde tartışmasız mutabakat sağlanan yegâne istem cem evlerimizin ibadethane olarak tanımlanmasıdır. Bu ortak talep belirlenmiştir. Artık sorumluluk devletin dolayısı ile hükümete aittir. Aleviliğin tanımlanması istenmişti, yani İslam içi İslam dışı diye. Bende bu tanımlamayı yapmakta bir sakınca görmüyorum.                                                                        

Öncelikle islamın ne demek olduğunu anlarsak eğer, Aleviliğin İslam ile bağı ortaya çıkacaktır. İslam Allah’a inanıp iman etmektir. Allah’a teslim olmaktır. Eğerki biz islamın dışındayız dersek bu Allah’a inanıp teslim olmadığımız anlamına gelir ki, hâşâ biz Allah’a inanır iman ederiz. İslamın evrensel olduğunu biliriz, çünkü yüce Allah âlemlerin Rabbi’dir, islamda yani dinde âlemlerin dinidir. Hz. Muhammed sıfırdan bir din başlatmamışdır.Din Hz. İbrahim’den Musa’dan, Davut’tan, İsa’dan: Hz. Muhammed’e devreden hak dinidir kur-an bunu açık ve net bir şekilde beyan etmektedir ki “Ya Muhammed sen yeni bir din icat etmiyorsun “(Bakara 136). Biz senden öncekilere neyi verdiysek sana da onu verdik sen bizim emirlerimizden bir değişiklik bulamazsın ve yine” Ya Muhammed ceddin İbrahim dinini esas al “( Hac 78) bu bağlamda biz islamı evrensen biliriz. Ama şuda bir gerçek ki biz emevi din anlayışının dışındayız, onun için aleviyiz. Onun için diyoruz ki Aleviliği islamın içinde aramaktansa islamı Aleviliğin içinde aramak beklide daha doğru olur, çünkü Alevilik çok geniş bir insanlık âlemidir, asıl olan islamın yani inancın nasıl algılanıp nasıl yaşanıldığıdır.  ( bu Alevilik tarifi biz islamın dışındayız diye kendini tarif eden alevi kurumlarının başkaları tarafında kabul gördü ve açık bir şekilde belirtildi ).          

Cem evleri nedir? Nereden çıktı? Sorusunu açıklarkende bu sorunun cami ve de minare içinde geçerli olduğunu ifade ettim. Çünkü Hz. Muhammed zamanında camide ,cemevide yoktu bu bir gerçek, o zamanlar mescit denilen bir mekân vardı onuda sadece ibadethane olarak algılamanında yanlış olacağını düşünüyorum. Çünkü o mekânda yoksulların doyurulduğu, kimsesizlerin yersizlerin barındığı, aynı zamanda bir idare merkezide olan mescitler, işlevleri itibari ile bu günkü camilere hiçte benzemediğini ama alevi dergâhlarına daha yakın olduğu da görülmektedir. Cem evlerinin tarihçesine dokuz yüzlü yıllara kadar dayanmaktadır. Türkistan’da Şeh Ahmet Yesevi dergahı, Eskişehir Sucettin Veli Dergâhı ve yine İran’da Şiilerce varlığını sürdürdükleri “Cemhane” diye tarif edilen mekânlar cem evleridir. Gerek inancımızı gerekse cem evlerimizin kabulü noktasında herhangi bir kurumun referansına tabi tutulmasını kabullenemeyiz ( dinayetin onayı gibi).                      

Hiçbir kurum ve merci hiç kimsenin inancını belirleme, tayin etme yetkisine sahip değildir. Devlet dahi bu konuda sadece inançların ve ibadetlerin huzur ve güven içinde yaşatılmasını teminat altına almanın dışında her hangi bir yaptırıma sahip değildir. Çalıştay hakkında düşünce ve kanaatim çalıştaya başlarken benimde kaygılarım ve endişelerim vardı. Bunlardan biri alevi kurumları arasındaki kopukluktu ama orada ortak bir payda olarak cem evlerimizin ibadethane olarak kabulünde hem fikir olduğumuzun ortaya çıkması zaten alevi sorununu büyük oranda çözüme götürecek en büyük adım olacaktı ki bunda hem fikir olduk, artık hükümetlerinde itiraz etme şansını kaldırmış olduk. İkinci kaygımda işin ciddi bir biçimde ele alınabilir olmasıydı ki bunda da olumlu gelişmeler gözledim. Özellikle sayın bakanımız Faruk Çelik Bey efendinin tutumu kararlılığı ve ciddiyeti beni ümitlendirdi. İki gün boyunca bizi sabırla dinledi, zaman zaman yapıcı konuşmalarla katıldı, gerçekten güven verici idi, çalıştayın bitiş konuşmasında özellikle ( geldik, toplandık, dağıldık ) gibi algılamadan bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağımızdan emin olun demesi şahsen bana inandırıcı ve güven verici geldi. Eğer ki biz aleviler içerisinde bir kopma veya bölünme olmazsa alevi sorununun çözüleceğine inanıyorum. Ama alevi sorununu bazı çevrelerce ideolojik ve siyasi mecralara çekilirse tabii ki zorlaşacaktır.                                 

Daha dün bizimle çalıştayda Alevilerin öncelikli isteğinin cem evlerinin kabulü olduğunu söyleyenlerin televizyon kanallarında bu konuyu istismar ederek yalancı pehlivanlığa soyunduklarını görüyoruz. Bizim sorunumuz ve davamız inancımızı huzur içinde yaşamak ve yaşatmaktır. Burada inancı ve itikadı olmayanların alevi kisvesine bürünüp Aleviliğe sığınıp alevi sorununu zora sokacak davranışları ve söylemleri kendilerini bağlar.Gerçek alevi, inanan ve ikrar verendir.

                                                                 

                                                               ALEVİLERİN TALEPLERİ

1-    İnancımızı ve ibadetimizi özgürce ve huzur içinde yaşamak için eşit yurttaşlık hakları çerçevesinde, kanunların teminatı altında, devlet güvencesi ve de devlet desteği ile yasal statüye kavuşturulması. 

2-    Cem evlerimizin ibadet mekânı olarak tanınmalı ve tanıtılmalı.

3-    Alevi inanç önderleri olan dedelere kendi ocak kültür ve inanç öğretisi olan el ele, el hakk’a, irşat ve ikrar erkânı ile eğitilip istihdamı sağlanmalı (bu bir alevi enstitüsü olabilir).

4-    Din dersleri bir bilim dalı olarak tarafsız ve objektif bir anlayışla bütün inançları kapsar bir şekilde bir öğreti olarak verilmeli, bu bağlamda alevi inancıda özüne dokunulmadan yazılmalı ve öğretilmeli.

5-    Diyanet yeniden yapılanmalı, her inanç gurubu kendi nüfusu oranında temsil edilmeli. Bunu yaparken de hiçbir mezhebin bir diğerini etkilemeden, tahakkümü altına almadan, hiçbir inanç gurubunun diğerlerinin alanına müdahale veya tenkinde bulunmadan, her inanç farklılığını özgürce yaşayabileceğini bir yapıya kavuşturulmalı.

6-    Tarihler boyunca Alevilik aleyhine oluşan ön yargıların kırılması ve de asılsız ithamların ortadan kalkması aynı zamanda alevi inancını ifade etme olanağı sağlanması bakımından devlet yayın organlarından faydalanmak talep ve isteğimizdir

Erikli Baba Cem Evi Kurum Dedesi/BabaMansur Ocağı Derneği disiplin kurul üyesi

                                                                                                                                                                                ALEVİ ÇALIŞTAYI (GÖRÜŞLERİM)