Diğer Yazı Başlıkları

MUAVİYE İLE DİŞİ DEVENİN HİKAYESİNDEN GÜNÜMÜZE

​Ebu Süfyan ile Yamyam Hinde'nin oğludur Muaviye,mel'un Yezidin ise babasıdır. Hz.Hamza'nın cigerini bedeninden çıkarıp yiyecek kadar kindar annesi ile Resulullaha karşı savaşların öncülüğünü yapan babası Ebu süfyan tarafından büyütüldü.

Ne kutlu bir aile değilmi.Öyle olsa gerek ki yeni yetme Emevi taifesi TV ekranlarından ona övgü diziyorlar.Herhalde geberdiklerinde onun şefeatını umuyorlar.

 

 

İşte bu sözünü ettiğim Muaviye Halife Osman zamanında akraba kontenjanından Şam valisi oldu.Hz.Ali'nin halifeliği esnasında şam valiliğinden azledilmesine öfkelenip Hz.Ali'ye karşı mücadeleye kalkıştı.  

Sözünü edeceğim olay sanırım bu dönemde yaşandı.Bu olay onun toplum üzerindeki korku imparatorluğunun açık bir delili.

Olay Muaviyenin saltanat başkenti Şam'da geçiyor.Hz.Ali nin hilafet başkenti Kufe'den gelen biri ile şam kentinin bir sakini kavga ederler ve Muaviyenin huzuruna çıkarılırlar.Kufe'li derki bu şamlı adam benim kendi elim ile büyüttüğüm bu dişi deveyi sahiplenir benim der.Ötekisi bunun üzerine Ya Muaviye hazretleri der, bu adam yalan söyler bu deve benimdir der.Bunu üzerine Muaviye Kufeden gelen zavallı adamcağıza döner"Bu erkek deve senin değil şu Şam halkından kişiye aittir." der.Bu hükmü verdikden sonra etrafındaki meraklı kalabalığa da sorar Muaviye"sizde buna şahitlik edermisiniz",herkes evet der "bu erkek deve şam halkından olan bu kişiye aittir".

Kendi eli ile büyüttüğü dişi devesinin elinden alınmasına içerlenen Kufeliyi Muaviye yanına çağırır ve ona derki"Git Ali bin Ebu Talibe deki;Muaviye dişi deveyi erkek deveden ayırmayan binlerce savaşcısı ile seninle savaşmaya hazırlanıyor".

Devrin Muaviyesi de hak arayan yığınları tarif ediyor, ÇAPULCU gençler,FAİZ LOBİSİ nin elemanları,BAŞ ÖRTÜSÜ saldırganları,CAMİ içinde kafa çekenler, TÜRKİYE'NİN İTİBARI nı düşürünlerVs,Vs…

Yandaş medya ise "Evet Efendimiz senin dediğin gibidir" deyip her sözünde bir hikmet her tavrında bir keramet hatta dışkısında pırlanta arıyor ..YAZIKLAR OLSUN..12/06/2013   

Twitter : @Kazim__Yaman

Mail : kazimyaman@babamansur.org.tr