Diğer Yazı Başlıkları

NE YAPMALI (6) Alevi kurultayı,Kurumlarımız,kaygılarım

​Alevi inanç ,itikad ve ikrarına bağlı yeni nesil için Alevilik denildiğinde akla gelen kurumların hangileri olduğu herkesin bildiği bir husus.Köy merkezli bir toplum iken son kırk-elli yıl içinde kent merkezli bir toplum olmanın sancıları her alanda yaşanıyor.

 Alevi toplumunun on asrı bulan Anadolu da ki varlığı incelendiğinde,hayatiyetini bugüne dek sürdürebilen kurumsal  tek yapı Ocak’lar dır.Kentleşme ile birlikte Ocak’ların bıraktığı boşluğu Dernek ve Vakıflar doldurmaya çalışıyor,bunda kısmen başarılıda olundu.Ocak mensubu dedeler,Rehber-Pir yada Mürşit sıfatı ile talip canlara önderlik etmeye hazırlandığı ve kimi zaman kırklı yaşları bulan bir eğitim süreci yaşardı.Bugün kurumlarımızın yönetici sorumluluğunu alan canlar için böyle bir eğitim süreci yaşanmadığından bu sorumluluğun gerektiği donanımdan yoksun kalındı

 Alevi kitle ile diyalog kurmak isteyen farklı çevreler, kendilerine göre makbul bir kurum üzerinden bunu gerçekleştiriyor.Muhatap alınan Alevi kurum,diyaloğa girdiği çevrenin siyasi görüşünün yörüngesine giriyorsa sorunlar başlıyor. Alevi inanç ve itikadının temel ilkelerinin ihlali önemsenmez oluyor,kolayca hain ilan etmeler,içimizdeki Hızır paşa yakıştırmaları,daha düne kadar ataist ti suçlamaları,onlar Marksist Alevi değil değerlendirmeleri ağızlarda sakız oluyor.Kurum yöneticilerimiz böyle olunca yönettikleri kuruma bağlı canların birbirlerine karşı muhabbet ve dostlukları azalıyor,birlik ruhu yara alıyor.

Alevi canlar,yaşadıkları hayati önemdeki sorunların çözümüne katkı bekledikleri kurumların yöneticilerinin birbirleriyle çekişmesinden rahatsızdır.Yakın gelecekte Alevi insanının sorunlarının daha da ağırlaşacağı gerçeği birlik olmayı zorunlu kılıyor.

Yakıcı sorunlarla boğuşan Alevi canlar için gelecek daha da karanlık, birlik olmayı beceremeyen Dernek-Vakıf kurum yöneticileri karanlık gelecekten de sorumludur.

Twitter : @Kazim__Yaman

Mail : kazimyaman@babamansur.org.tr