Diğer Yazı Başlıkları

NE YAPMALI (4)Dosta güven,Düşmana Korku

​Alevi-İslam inanç,itikat ve öğretisi “İncinsende incitme” ve “Bin kez mazlum olmayı bir kez zalim olmaya tercih ederim” ilkesi ile bugüne dek Hak,Muhammed,Ali izinden ayrılmadı

 

Anadolu,son bin yılda küçük,büyük yüzlerce Alevi kıyımına şahit oldu.Sonuncusu üzerinden henüz 17 yıl geçti.1993 de Sıvas’ta onbinleri bulan sureti insan gerçekte hayvan sürüsü tarafından bir otel içindeki onlarca insanla ateşe verildi.Bu vahşet gerçekleşirken İtfaiye,Polis ve Asker seyretmekle yetindi,öncekilerde olduğu gibi(Maraş,Çorum,Malatya)

 

Her defasında böyle bir vahşet bu ülkede bir daha yaşanmaz denildi.Ancak her Alevi kıyımından sonra bir yenisinin tohumları ekildi.İlk zamanlar “KESTİĞİ ,PİŞİRDİĞİ YENMEZ”, “EVLENİLMEZ”,”SELAM VERİLMEZ”,”MALI-CANI-IRZI HELALDİR,

“ANA-BACI TANIMAZ”,”ZİNAKAR”,”CENABET”gibi ve benzeri nitelemeler yapıldı. Ardından “VATAN HAİNİ-KOMİNİST”,”DİN DÜŞMANI-ATAİST” nitelemeleri ile kin ve nefret tohumları ekildi.Bilinci kirlenmiş ve düşman olmadan yaşamı anlamsız olan bu güruh her defasında bir Alevi kıyımına daha cesaret edebildi.

 

Bahsi geçen güruha anladığı dilden karşılık verilse idi ardı ardına Alevi kıyımına bir daha cesaret edemezdi.Yazımın başında değindiğim Alevi inanç,itikat ve öğretisinin temel ilkeleri

zalim olmamayı öğütler.Canımıza,malımıza,ırzımıza kast niyeti olan güruha karşı tedbirli olmamızı engellemez.

 

Bir önceki paragrafta Alevi’ler için uydurulmuş nitelemeler bugün kin ve düşmanlık için yeterli olmuyor anlaşılan, yenilerini icat ettiler.Millete hizmet için çırpınan iktidarı yüksek yargı(Anayasa Mahkemesi,Danıştay,Yargıtay,HSYK) engelliyormuş.Niçin engelliyor diye merak edene cevap hazır”YÜKSEK YARGIDA ALEVİLER ETKİN”.Göz bebeğimiz ve peygamber ocağı ordumuz,millete hizmet için çırpınan iktidara karşı darbe yapmak istiyorlarmuş.Niçin darbe yapacaklarmış diye merak edene cevap hazır,”CUNTACI ALEVİ SUBAYLAR”.(Halbuki aile büyüklerimiz daima Alevi bir subay asla general olmaz,yüksek yargıç olamaz,yüksek bürokrat olamaz,bakan-başbakan olamaz derdi)

Bir baş savcının bir Ordu komutanı hakkında hazırladığı iddianamede komutanın, “ALEVİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRÜLMESİNE ÇABALADIĞI” hususunu bir suç unsuru imiş gibi belirtmesi,yetkisini kullanıp söz konusu savcıyı görevden uzaklaştıran Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) başkan vekilinin “ALEVİ” olduğuna vurgu yapılması kaygı verici gelişmeler.İçinden geçtiğimiz süreç yeni bir insanlık dramına yol açmadan başta Alevi sivil toplum kurumları ve demokrat kamuoyu kısır çekişmeleri bırakıp birlik olmalıdırlar.

 NOT: Bu yazı Erzincan daki dinci emevi yapılanmayı soruşturan savcı ve komutanın yandaş basında

           suçlandığı dönemde yazılmıştır.

KAZIM YAMAN

Twitter : @Kazim__Yaman

Mail : kazimyaman@babamansur.org.tr