Diğer Yazı Başlıkları

Ne Yapmalı?

​ Peygamber nesli-Ali evladı seyid'ler Anadolu topraklarına Türkmen göçleri İle geldiklerinde çok dinli ve çok kültürlü bir yapı ile karşılaşdılar.

Birçok medeniyetin yurt edindiği, konup-göçtüğü ve her birinden izler taşıyan bir yapı idi bu.
Seyid'ler; Ceddi Hz.Muhammed ve Atası Hz.Ali’nin kutsal emanetini bu çok dinli-kültürlü 
ortamda nasıl yaşayacak ve yaşatacaklardı?

Emevi’ler ve Abbasi’ler  korku ve şiddet metodu ile Arap geleneğinin şekillendirdiği bir islam anlayışını diger milletlere zorla kabullendirmek için çabalardı.                                                                               
 
Oysa Baba Mansur Ocağı,Kureyşan ocağı ve diğer esaslı ocaklara bağlı Peygamber nesli-Ali evladı seyid'ler Anadolu’da İslam dinini ve onun arı-duru özü olan Aleviliği,sevgi-hoşgörü metodu ile yaşadı ve yaşattılar.

Türk, Kürt, Acem, Arap, Arnavut ve diğerlerine geleneklerinden, kültürlerinden, dillerinden  vazgeçmek zorunda kalmadan, buna zorlanmadan tebliğ edilen İslam, Alevi-İslam’dı.

Bu tebliğ, Dedeler,Babalar,Ozanlar aracılığı ile yapıldı.Kurulan gönül köprüleri üzerinden
huzur ve güven içinde çeşitli kültürler geldi, geçti ve birbirine karıştı.

Kısa bir geçmiş analizinden sonra bugün ”NE YAPMALI” sorusuna verilecek sağlam
bir cevabımız olmalı.

Seyid'ler ve bağlı bulundukları Ocakların Alevilerin dini-itikadi inanç dünyasında önemli, değerli,vazgeçilmez olduğu hususu genel kabul gördü ve benimsendi.

Dedeler, Babalar,Ozanlar kırsalda ”BİR HIRKA-BİR LOKMA” esasına göre yaşadı,
kent’de bu mümkünmü? Mümkün değilse ne yapmalı??

Alevi-İslam inanç,ibadet ve kültürü bakımından ”OCAKLAR” tarihi misyonuna uygun  sorumluluklarını nasıl sürdürecek??

Büyük bir bölümü köy  koşullarında şekillenmiş geleneklerin etkisinde olan,
dini-itikat,inanç,ibadet ve erkanlarımızı kent koşullarında nasıl uygulayacağız??

Her biri diğerinden önemli bu konular için görüş ve önerilerinizi bize yazılı olarak ulaştırmanız umuduyla yazımı burada noktalıyorum.

KAZIM YAMAN  


Twitter : @Kazim__Yaman

Mail : kazimyaman@babamansur.org.tr