Diğer Yazı Başlıkları

Alevi Çalıştayı (1) 14 Ocak Ankara Toplantısından izlenimlerim

​14 Ocak / Perşembe günü Ankara’da yapılan ve Türkiye’nin her bölgesinden yaklaşık altmış Alevi İnanç önderinin davet edildiği toplantı hakkında izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.Diyanet İşleri Başkanlığınındı bağlı olduğu Devlet Bakanı Sn. Faruk ÇELİK Haziran ayında ilkini düzenlediği Alevi Çalıştaylarının sonuncusu 27 Ocak 2009 da düzenleyecek.

Geride kalan altı çalıştay ile Sn. Bakan Faruk ÇELİK ;Alevi inancına mensup kitlenin sorunları farklı çevrelerde nasıl değerlendiriliyor? sorusuna yanıt aradı.Aradığı yada umut ettiği yanıt kendisine ulaştımı bilinmez ama toplantıya katılan kurum dedelerinin Alevi-İslam vurgusundan pek memnun kaldı.

İslam pınarının kaynağından beslenen Alevi İnanç önderinin İslam algısı ile Pınarın bir hayli uzağındaki bulanık bir noktadan susuzluğunu gidermeye çalışanın İslam algısı bir olur mu ? Bu gerçeğin farkında olmayıp, İslam dendiğinde anlaşılmaz bir şekilde olumsuz tutum takınan  çevreler hepimizin malumu.Bu çevreler İslam vurgusundan bir hayli rahatsız. Toplantıya katılan Alevi İnanç önderleri bu çevrelerin haksız ithamlarına aldırış etmediler.Alevi inanç ve öğretisinin özellikle inanç ve ibadet boyutu ile ilgili pratik yaşamda yaşanılan sıkıntıları dile getirdiler.

Söz alan tüm dede ve baba erenler Cem evlerinin yasal statüsüne vurgu yaptılar.İlk ve Orta öğrenimde Din dersinin seçmeli olması ve müfredatının tüm inançları içermesi gerektiği ve her inanç kesiminin kendisini nasıl tanımlıyor ise müfredata öylece konulmasın doğru olacağı fikri seslendirildi. Dede ve baba’ların eğitimine devlet katkısı ile Cem evlerine yerel yönetimlerce Arsa tahsisi diğer taleplerden bazılarıydı.Devlet Radyo ve TV ‘lerden tüm inanç kesimlerinin eşit faydalanmasından tutun okullarda bağlama’nın tavsiye edilen enstrümanlar arasına alınmasına kadar talepler dile getirildi.

Ancak toplantıya katılan Dede ve Baba erenlerin hiç birisi kendisi için bir şey talep etmedi.Alevi inanç ve öğretisinin sorumluluğunu bin yıldır en zor koşullarda dahi sürdüren Dede ve Baba erenlerin evlatları onurlu duruşlarını sürdürdüler.

Alevi inanç ve öğretisindeki geleneksel (Talip,Rehber,Pir,Mürşit) yol hizmetleri, ikrar ve görgü elbette sürecek.Meselenin geleneksel tarafı bizim inancımızın olmazsa olmazıdır,bizim mahremimizdir.Meselenin bu yanı Alevi olmayan birinin sıfatı ne olursa olsun müdahalesine ve ilgisine kapalıdır.

Dede ve Baba erenlerin kaygısı bundan sonra bu hizmeti görmeye yeni nesilleri nasıl ikna edeceğiz ?. Köy koşullarında bir lokma bir hırka yolun hizmetini görmeye yetmişdi. Kent yaşamının asgari standardını yakalayacak bir gelir temin etmek için çalışıp çabalayan yeni nesil dede ve baba erenlerin çocukları hangi arada kendini yetiştirecek ?

Alevi inanç ve itikadımızı yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak kaygısı ile çaba gösteren canlar; Talebimiz ayrıcalık değil EŞİTLİK dir.

KAZIM YAMAN

Twitter : @Kazim__Yaman

Mail : kazimyaman@babamansur.org.tr