Diğer Yazı Başlıkları

13 Aralık Kadıköy Mitingi ve 1938 Dersim Vahşeti.

​1937 ve 1938 yılında Dersimde yaşanılan insanlık dramının gerekçesi ne olabilir ? Bu vahşeti gerçekleştiren irade ve onun propagandacı çevrelerine göre genç cumhuriyete bir başkaldırımı

 

Dersim insanı, Alevi kimliği nedeniyle Sünni çoğunluğun düşmanlığına, Kürt kimliği nedeniyle Genç Cumhuriyetin düşmanlığına, her Aşiret yoksulluk nedeniyle diğer aşiretlerin düşmanlığına maruz kalmıştır.Dersim insanının; çoluk-çocuk kışı aç kalmadan geçirmek, can mal,namus emniyeti dışında bir kaygısı yoktu.Başı sıkışınca aşiretin ileri gelenine (Ağa),inanç önderi pirine danışır sorununu hal yoluna sokardı.

 

*”Dersim hakkındaki raporlardan ilki 1841’de il olan Dersime vali atanan Arif paşa adındaki bir askerin araştırmaları ile başlar.Bunu,1896 da Anadolu Müfettiş-i Umumisi ve dördüncü Ordu Komutanı Zeki Paşa’nın raporu izler.Mutasarrıf Arif bey’in raporu 28 Kasım 1903 tarihlidir.Bundan sonraki en önemli rapor,Mülkiye müfettişi Hamdi bey’in hazırladığıdır.Tarihi ise 02 Şubat 1926.Ardından Diyarbakır valisi Cemal Bey raporu gelir.Sırada Hamdi Bey,İbrahim Tali bey ve İç işleri Bakanı Şükrü Kaya’nın raporları vardır.” (Faik BULUT / Belgelerle Dersim Raporları)

 

Vali Cemal Bey’in raporu dışındaki raporların tümü Dersim bölgesinin ıslahı için Askeri güç kullanmayı tavsiye eder. Bu raporlarda Dersime komşu yerleşim halkının eşkıya baskınlarından şikayetleri,halkın yoksulluğu,Ağa-Bey-Seyid gibi ileri gelenlerin dahi yoksulluk kaderini paylaştığı,Aşiretlerin silahlı olmasının can ve mal kaygısından kaynaklandığı,tarıma elverişli arazinin azlığı gibi hususlar belirtilir.

 

Osmanlı’nın Dersim ile ilgilenmesinin sebebi Kürt milliyetçi cereyanlarının Dersime tesirini engellemek. Genç Cumhuriyet’in önder kadrosu da aynı kaygı ile hareket ediyor.Osmanlı’nın bölgeye gönderdiği askeri birlikler her defasında bir veya birkaç Aşiretin üzerinde yoğunlaşıp ardından geri çekilmek zorunda kalırken, Genç Cumhuriyet’in askeri birlikleri de aynı akıbeti yaşıyor.Hafızası en güçlü kurum olan Silahlı kuvvetler (Ordu) için bu gerçek ile yaşamak mümkün değildi.Orgeneral Abdullah ALPTEKİN önceleri bir Osmanlı subayı, ardından Genç Cumhuriyetin Paşa’sı olarak onlarca yıldır komutanlarının yapamadığı yapıyor.

 

1937 ve 1938 Dersim Askeri harekatı O güne kadar örneği görülmemiş bir hazırlık sonrasında başladı. Önce yasal mevzuat çıkarıldı ve yapılması planlanan vahşet için bunu yapacak olanlara yasal dayanak sağlandı.Operasyonu yöneten General Abdullah Alptekin hem Vali,hem komutan,hem Bakan yetkisi ile donatıldı.Özel yetkili Mahkemeler ve savcılar göreve başladı.İnsan temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alındı.

 

On binlerce masum insanın ölümü,binlerce insanın ana yurdundan sürgüne gönderilmesi, yüzlerce yetim çocuğun Ailelerinden koparılıp batı illerinde ailelere evlatlık verilmesi, hayatta kalabilmiş olanlarında evsiz,hayvansız,aç ve yoksul kalmalarına neden olacak ne yaptılar ?

 

Dersim insanının suçu Alevi olmaksa aynı suçu işlemeye devam edecek, Kürt olmaksa bundan vazgeçmeyecek, yoksulluk ise kader değil elbet onu alt edecek.

 

MİTİNG : 13 Aralık 2009 / Pazar Saat:11:00 / Kadıköy - İSTANBUL

“ARŞİVLER AÇILSIN , SUÇLULAR HESAP VERSİN , KAYIP MEZARLAR GÖSTERİLSİN , EVLATLIK VERİLENLER AÇIKLANSIN “

Twitter : @Kazim__Yaman

Mail : kazimyaman@babamansur.org.tr