Diğer Yazı Başlıkları

Baba Mansur Evlatlarının Göç ettikleri yöreler

11.yüzyılda bir çok aşiret ve toplulukla birlikte Anadolu’ya geldiği tahmin edilen Baba Mansur ve evlatları, Bağın kasabasının Çelegas bölgesinden Muhundu’ya (Nahala Kare-Kardere) geldiği söylenmektedir.           

  


Büyük oğlu Seyid Mahmut ve evlatları Karakoçan’ın Seymahmudan köyüne, Seyid İbrahim ve evlatları Küpik (Gelincik), Kurkurik (Aktarla), ve Şöbek (Yeldeğen) köylerine, küçük oğlu Seyid Kasım’da Muhundu’da ocağın başında kalmıştır. Seyid Haydar’ın mücerret olarak hakka yürüdüğü söylenmektedir. Baba Mansur evlatları bu ana yerleşim köylerinden sonraki yüz yıllarda Anadolu’nun muhtelif yerlerine göç ederek dağılmışlardır.

          Baba Mansur’un Seyid Mahmut, Seyid İbrahim ve Seyid Kasım evlatlarından kimler hangi koldan nerelere dağıldıklarına ilişkin sıralama aşağıda gibidir. Seyid Haydar’dan evlat yoktur.

 

          Baba Mansur ve evlatlarının Anadolu’ya gelişlerinden sonra ilk yerleşim yerleri ve buradan göç ettikleri köyler şöyledir.

 

              1- SEYİD MAHMUT

 

              *Seyid Ahmet evlatları (Karer);

                     Seyid Kur Hüseyin kolu

                        -Bingöl Karer Darabi (Sütlüce), Ağaköy ve Güjkan mezraları

                    Seyid Ali Kal kolu

                        -Bingöl Karer Sağyan (Doluçay) köyü, Körkan Goşan mezrası

                        -Karlova Çiftlik, Gameşan (Soğukpınar),Varto Civarik,Emeran köyü.

                    Seyid Hasan (Çolak)  kolu

                        -Varto Caneseran (Dağcılar), Seyid Kameran mezrası

                        -Hınıs Meydan köyü.

 

              *Seyid Maksut ve Seyid Mahmut evlatları ;

                    Seyid Han Abdallar (Keko’ye Rayber) kolu

                         -Zara Aşağı Çamözü, Mergüzer (Taşgöze), Culfaali köyleri

                         -İmranlı Düzençayırı (Akçakale) köyü

                         -Erzincan Çayırlı Esperek, Semek köyü

                         -Hozat Bulanık köyü

                         -Varto Dodan köyü

                     Seyid Mahmut (Rayberler) kolu

                         -Pülümür Abbasuşağı Zımag’ı (Boğalı) köyü, Erzincan Kaytaz mezrası

                         -Pülümür Gürük (Karagöz) köyü

                         -Ovacık Birman (Eskigedik),Mercan(Yarımkaya) köyü,Hanuşağı mezrası

                         -Ovacık Lertik (Yalmanlar) köyü

 

            *Seyid Şahverdi evlatları ;

                     Küçük Seyid Şahverdi kolu (Seyid Şahverdiler)

                           -Pülümür Gersunut (Ardıçlı) köyü, Erzincan Erdene ve Çukur Mezrası

                           -Sivas Zara Kızılkale, Adana Tufanbeyli Emirgazi köyü,  Develi    

                             Çadıryeri köyü.

                     Seyid Süleyman kolu (Keko’ye Pir)

                         -Sivas Zara Kızılkale köyü

                     Seyid İsmail kolu (Seyid İsmailler)

                         -Pülümür Gersunut (Ardıçlı) köyü, Erzincan Kaytaz mezrası

                         -Sivas Zara Kızılkale köyü

                     Seyid İbrahim kolu (Seyid İbrahimler)

                         -Pülümür Gersunut (Ardıçlı) köyü

                         -Erzincan Refahiye Şahverdi köyü (Şavıkanlar)

         

           *Seyid Birim (İbrahim) evlatları ;

                    Seyid Hesen-e Kal kolu

                         -Pülümür Tahsini (Gökçekonak) köyü

                     Seyid Kasım Kolu

                         -Pülümür, Hozat

                         -Pülümür Fahrettin köyü

                         -Pülümür Bozağa Karaderbent, Horukan Mezrası,

                         -Tercan Kızıl Mağara, Küçükağa komu.

                     Seyid Safiler kolu

                         -Pülümür Hasangazi köyü

                     Seyid Sultanlar kolu

                         -Pülümür Tahsini (Gökçekonak) köyü

                        -Tahsini Limoş mezrası

                         -Hınıs Mergezer köyü

 

            *Seyid Hasan evlatları ;

                    Seyid Hasan kolu

                          -Varto Rakasan (İçmeler) köyü

                     Seyid Abbas kolu

                          -Sivas Zara Pazarcık, Kurugöl köyü

                     Seyid Süleyman kolu

                          -Sivas Zara Culfaali köyü

                     Seyid Mahmut ve Seyid İsmail kolu

                          -Erzincan Kemah Dereköy (İncedere) köyü

                     Seyid Ali Kolu

                          -Tunceli Ovacık Tokmak köyü

 

              *Seyid Mahmut evlatları;

                    Seyid Cebrail kolu (Gulanlar)

                         -Karakoçan Seymahmudan (Pamuklu) köyü

                         -Pülümür Mukuf köyü       

                     Seyid Hüseyin Kolu (Zuranlar)

                         -Karakoçan Seymahmudan (Pamuklu) köyü,Faraç köyü,

                         -Muhundu Hovar köyü.

                         -Mazgirt Gölek köyü

                         -Erzincan Çayırlı,Tolostan, Bozağa, Toprakkale köyleri

                         -Tercan Macir Komu,Küçükağa komu

                         -Erzincan Göller ve Kalolar mezrası

                     Seyid Mustafa kolu (Rayber Paşık )

                         -Karakoçan Seymahmudan (Pamuklu) köyü

                         -Pah Korekan köyü

                     Seyid Mahmut kolu (Çinanlar)

                         -Karakoçan Seymahmudan (Pamuklu) köyü

                     Seyid Kokım kolu (Gordanlar)

                         -Karakoçan Seymahmudan (Pamuklu) köyü

                         -Karasakal köyü, Golan köyü

 

               *Seyid Süleyman evlatları;

                      Seyid Ahmet kolu

                          -Tercan Pardi (Yaylım)köyü, Kürük köyü ve mezraları

 

 

       2-SEYİD İBRAHİM

 

           *Seyid Halil evlatları;

                    Seyid Veli kolu

                        -Tunceli Muhundu Kurkurik köyü

                        -Tunceli Pülümür Kayırlar ve Hıştolar mezrası.

                        -Sivas Suşehri Şar köyü

 

             *Seyid (Tope) Hüseyin evlatları;

                     Seyid Ahmet kolu

                          -Muhundu’nun Kupik (Gelincik), Seyidlik köyü Çerko mezrası.

                          -Tercan Haçköy, Rafahiye Kırıktaş.

                          -Muhundu Kupik ,Varto Kurçik, Gulik köyleri.

                          -Muhundu Kurkurik (Aktarla), İmranlı Delice köyleri.

                      Seyid Veli kolu

                         -Tercan Kursan,Vican, Pülümür Altunhüseyin, Çat Sarıkaya köyü

                         -Refahiye Çorak(Tuzluçayır),Göksun Göynük,Hırsız Mağara(Keklikoluk)

                         -Tufanbeyli Hanyeri, Fatma kuyu, Sarız Gümüşali köyü

                         -İmranlı Boğazören, Gemecük,Yeşilyurt, Kadirli, Kırıkkale Koçubaba

                         - Develi Çadıryeri, Kars Gülistan köyleri.

 

             *Seyid Hesenan evlatları;  

                     Seyid Mahmut kolu 

                          -Muhundu Kurkurik, Kavaktepe köyü.

                     Seyid Zeynel kolu

                           -Muhundu Kurkurik, Varto Sofyan (Doğanca) köyü

                           -Hınıs Başköy, Mergezer, Diyar komu, Çağlar köyü

 

               *Seyid Safi (Safiyan) evlatları;

                      Seyid Safi kolu

                           -Muhundu Kurkurik (Aktarla) köyü, Pülümür Karagöl köyü

                           -Sarız Hilmiye köyü

 

              *Seyid Aşur evlatları;

                     Seyid Cafer kolu

                          -Muhundu Şöbek (Yeldeğen) köyü

                          -Karakoçan Halen köyü, Faraç (Akdöven) Ilçağ mezrası

 

        3-SEYİD KASIM

                                             

             *Seyid Abdullah evlatları;

                    Seyid Kekil kolu

                         -Mazgirt Muhundu beldesi, Lödek (Kartutan) köyü

                         -Erzincan merkez, Divriği Hornolu köyü.            

                   Seyid Veyis kolu

                         -Mazgirt Muhundu beldesi,  Lödek (Kartutan) köyü

                         -Çayırlı Toprakkale köyü.

                         -Tercan Ortaköy (Tivnik), Kızılca köyü

 

              *Seyid Veli evlatları (Veliyan)

                    Seyid Mustafa kolu

                         -Muhundu Veliyan (Ataçınar) köyü

                         -Fakir komu

                         -Bapir komu

 

              *Seyid Mustafa evlatları;

                     Seyid Abbas kolu (Goğanlar)

                         -Muhundu merkez ve Gaz mahallesi

                    Seyid Mahmut kolu (Mokanlar)

                          -Muhundu Şömi köyü

 

              *Seyid İbrahim evlatları;

                      Seyid Esa Baba kolu (Esikanlar)

                          -Muhundu merkez ve Gaz mahallesi.

                          -Muhundu Fakir komu?

                          -Muhundu Bapir komu?

                     Seyid İbrahim kolu (Pirimanlar)

                          -Muhundu kirzi (Yazeli) köyü

 

              *Seyid ………………evlatları;

                     Seyid Veyis (Bao)

                          -Kangal Üçkilise, Elalibey (Günlüce) köyü

                          -Divriği Akmeşe köyü, Tokat Zile

                     Seyid Ali (Seydali)

                          -Kangal Üçkilise köyü

                     Seyid Mehmet

                          -Kangal Üçkilise köyü

 

              Sivas’ın Zara ilçesi Mescit köyüne yerleştikten sonra Kangal Mescit köyüne göç ederek yerleşen Araboğulları olarak da bilinen Baba Mansur evlatları hakkındaki çalışmalarımız devam etmektedir.

             Yukarıda bahsedilen evlatlardan ve dağıldıkları köy isimlerinden unutulmuş, eksik ve hatalı yazılmış olanlar ile Baba Mansur soy şeceresi çalışmalarının yer aldığıwww.babamansur.org.tr veya www.gersinot.com sitelerinin incelenmesinde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için doğru bilgilerin tarafıma bildirilmesini  önemle rica ederim.

 

                 Saygılarımla,

               Abdullah Bilgili

                   30.01.2010

                       

İletişim Adresleri : Tlf.: 0224 441 99 35  Fax : 0224 443 00 50 

E-mail: bilgili52@mynet.com Gsm:0507 690 29 39 - 0532 405 03 19