21 HAZİRAN 2008 BURSA TOPLANTISI

​YER      : GERSUNUT KÖY DERNEĞİ TOPLANTI SALONU / BURSA

TARİH  :  21 HAZİRAN 2008

Tanışma, kaynaşma, dernek çalışmaları hakkında bilgilendirme  ve görüş alışverişi yapmak

maksadına matuf bu toplantımıza İstanbul’dan Kazım Yaman, Abdullah Mansur DOĞAN,

ve Süleyman METİN’den oluşan dernek heyeti katıldı.

Toplantıya katılan Baba Mansur’lular dernek çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini dile  getirdiler.Ocak yapılanmasının yararlı ve gerekli olduğu hususunda fikir’lerimiz genel kabul gördü.Söz alan katılımcıların çalışmalarımıza moral katkı vermeleri yanında Ocak yapılanması için hizmet verecek olan Dernek için üye olmaları beklentimizi dile getirdik.  Hazırlığı yapılan yemek ikramının ardından Bursa’dan İstanbul’a dönüş yolculuğumuz esnasında heyet toplantının bir değerlendirmesi yapmış ve benzeri toplantıların tekrar edilmesinde yarar olduğu kanaati oluşmuşdur.

Toplantıda emeği geçen,Sayın Abdullah BİLGİLİ ve Sayın Akbaba EROĞLU nezdinde tüm katılımcılara Teşekkür ederiz.