03 ŞUBAT 2008 İKİTELLİ/İST.PANELİ

​PANEL NOTLARI

YER       :  İKİTELLİ CEM EVİ///İSTANBUL

TARİH   :  03 ŞUBAT 2008

Baba Mansur Ocak yapılanması ve bu yapılanmanın nasıl olacağı hususunda ilk ve geniş katılımlı toplantı olması nedeniyle hem önemli hem de çok yararlı bir panel oldu.

Panel iki bölüm halinde gerçekleşdi.Yemekden önceki bölümde divanı oluşturan heyet

sunumu yaptı yemekden sonra ise katılımcılara söz verildi.

SÖZ ALAN KATILIMCILAR VE DEĞERLENDİRME ÖZETİ

KAZIM YAMAN : Mevcut Alevi örgütlenmesi ile ilgili özet bilgi verdikden sonra,geleneksel örgütlenme ile ilgili düşüncelerini ifade etti.Şartların zorlamasıyla kurulmuş mevcut örgütlenmelerin geleneksel olana yakınlaştırılması ve çağdaş bir sentezinin meydana getririlmesi gerektiği,Muhunduda ihtiyaca uygun bir külliye yapılması gerektiği,Baba Mansur mensuplarının önce tanışıp kaynaşması ve güç ve yeteneklerin ölçülmesi için Dernek kurulması gerektiği,ardından külliye için vakıf kurulmasının daha isabetli olacağı hususlarını ifade etti.

ZEYNEL TORGUT : Dedelerin yaşadığı her dönemde çağının aydınları olduğunu.,dinci rüzgarın bizi etkilememesi için bilime sarılmamız gerektiği,geçmiş tarihi olayların değil bügünün sorunları ile meşgul olunması gerektiği,yaradılış inancının bilim dışı olduğunu,kurulmuş Vakıfların hepsinin zor durumda olduğu ve dikkat edilmesi gerektiği,kurulacak dernek üyeliğinin herkese açık olması gerektiği,Derneğin amaç ve prensiplerinin ortaya konması gerektiği hususlarını ifade etti.

VEYSEL KARA : Kendini tanıttıkdan sonra,ellerinde eski eser olanların bize ulaştırmaları ve gençlerin bu hususda eğitilmeleri gerektiğini ifade etti.

TURABİ ŞAHİN : Kendini tanıtdıkdan sonra,birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu ve yardım,dayanışma gerektiğini ifade etti.

HASAN YILDIRIM : Kendini tanıtdıkdan sonra,toplantı öncesi Ali Kamer CEVAHİR ile görüştüğünü ve rahatsızlığı sebebi ile toplantıya katılamadığı ve katılanlara selamları olduğu

hususunu ifade etti.

ABDULLAH MANSUR DOĞAN : Kendini tanıtdıkdan sonra,Bir araya geldiğimiz bu toplantıda konuşulması gereken çok husus olduğunu ifade etti.

HASAN ŞAHİN : Kendini tanıttıkda sonra,birlik ve beraberliği önemi,Şah Mansurun tanımak ve tanıtmak gerektiği,seceremizin ve Buyruğu Embianın ortaya çıkarılması gerektiği hususlarını ifade etti.

KAMER DÜNYA :  Kendini tanıtdıkdan sonra,Baba Mansur ocağının dernek veya vakıf olarak örgütlenmesi gerektiğini,bu konuda geç bile kalındığını ifade etti.

AYDIN SEVİN : Kendini tanıtdıkdan sonra,Baba Mansur tarihçesi hakkında bilgi verdi ve Baba Mansur un “Hüseyin bin Hallacı Mansur”un torunu olduğunu,Baba Mansur un Mürşit makamı olduğunu,imam Cafer-üs Sadık ın talebelerine tavsiyelerini ifade ettikden sonra Baba Mansur’a yakışan bir tutum sergilememiz gerektiği söyledi. 

 Dernek ve vakıf kurulmasının gerekli olduğunu ancak önce secerenin çıkarılması gerektiğini,Dinayet ile ilgili bir görüşmesini aktardıkdan sonra İzzettin DOĞAN nın babasının şöbek’deki bir toplantıda Baba Mansur ocağının mürşit makamı olduğunu söylediğini,Denizlide Savcı olarak görev yapan Cevahir ailesinden biri ile görüşüp secereyi sorduğunu ilgili kişinin babasını arayıp bu hususda izin sorduğunda red cevabı aldığını ifade etti.

HÜSEYİN KAPLAN   : Baba Mansur’un tarihsel kimliği ve Cem evlerindeki uygulamalar                   hakkında eleştirilerini ve görüşlerini dile getirdi

KAZIM DÜNYA        : Konuşmacıların tarihsel olaylar ile ilgili değerlendirmelerinin belgeye

dayandırılması gerektiği,çalışmaların basın aracılığıyla duyurulması gerektiği tavsiyelerinin ardından Dernek için mekan konusunda yardımcı olacağını ifade etti.

ABDULLAH BİLGİLİ: Dernek çalışmalarında amaçların netleştirilmesi,plan ve hedeflerin belirlenmesi ve diğer illerde şubeler şeklinde örgütlenilmesi tavsiyesinin ardından dernek tüzük hazırlığı hususunda destek olabileceğini ifade etti.

MEHMET ARSLAN   : Baba Mansur Ocağı mürşit makamıdır,Ona layık olmalıyız.

HAYRİ GÜNGÖR       :Baba Mansur mensuplarının büyük kentlere göç etmezden önceki kaynak köylerini saydıkdan ve tanışıp kaynaşmanın ve birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapdıkdan sonra,Baba Mansur’a yakışır bir kurum kurulması gerektiğini ifade etti.

HIDIR GÜLTEKİN     : İnanç ve itikatın azaldığını,dernek-Vakıf kurulmasını desteklediğini,

kendisininde Baba Mansur ile ilgili araştırmalarının olduğunu ve bir adet ferman fotokopisi

göstererek çalışmalarda başarılar diledi.

MEHMET ÖZDURMAZ:Ocak yapılanması kapsamında kurulacak dernek,benzerlerinden farklı olması gerektiğini ve bilinçli insanları tarafından yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Alevi kesimde bilinçli dedelere susamışlık olduğunu ve herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.,

MEDET BAYAR           : Dernek diğerlerinden farklı olmalı,üyelik sınırlandırılmalı,Dedeler eğitilmeli,Ocaklar örgütlenmeli çünkü ciddi asimilasyon çabalarının olduğunu ifade etti.

NURALİ KENDİGELEN: Herkesin çaba göstermesi gerektiğini ve çalışmalar hakkında bilgilendirilmek istendiğini ifade etti.

MUZAFFER DEMİR  : Ocak örgütlenmesinin gerekli olduğu ancak üyelik kısıtlamasına karşı olduğunu ifade etti.

Ocak örgütlenmesine ihtiyaç varmı? Sorusunun cevaplanması istedi.

ALİ HAYDAR SIR : Ocak örgütlenmesinin Vakıf çatısı altında yapılması gerektiğini ve maddi-manevi yardıma hazır olduğunu ifade etti.

HAKKI ERGİN : Toplantıda söz alanlar ile ilgili  usul hakkında ikazda bulundukdan sonra Dernek üyeliğinin sınırlandırılması ve bunun Referans esası ile yapılması gerektiğini ifade etti

VELİ DOĞAN  : Muhunduda Baba Mansur ocağına yakışır bir külliyenin yapılması gerektiğini ifade etti.

BAKİ AYDIN : Muhunduda bir külliye yapılması gerektiğini ve cem evlerinde post dedelerinin bazı uygulamalarına eleştirisini ifade etti.

MUSTAFA DÜZGÜN : Aleviliğin geriye gittiğini,bu gidişe dur denmesi gerektiğini,işbirliği yapılması gerektiğini ve Baba Mansur Ocağındaki mevcut durum hakkında düşüncelerini ifade etti.

İBRAHİM HALİS ÇELİK : Ocak yapılanması için önce dernek ardından vakıf kurulmasının vakit kaybı olacağını ifade etti.

GÜRBÜZ CEVAHİR : Baba Mansur seceresini ilk kez gördüğü zamanki anısı aktardı

Panelin organizasyonunda emeği geçen Abdullah Mansur DOĞAN ve katılanlara ikram

edilen yemeğin malzemesinin alınmasını sağlayan Turabi ŞAHİN nezdinde tüm katılanlara teşekkür ederiz.